INFORMACIJA APIE UTA

Visa informacija apie atnaujinamą ugdymo turinį pateikiama interneto svetainėse:

Susipažinkite su projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ ekspertų kartu su savivaldybių savanorių komandomis, mokslininkais bei įvairių sričių specialistais parengtu leidiniu „Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai“. Leidinį galite rasti čia.
Susipažinkite su informaciniu leidiniu „Kaip veikti diegiant atnaujintas BP? Žingsniai savivaldybėje pagal K. Levino Pokyčio valdymo modelį“. Leidinį galite rasti čia.

Papildoma informacija: