Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojai balandžio 19 d. dalyvavo metodinėje valandoje apie kompetencijomis grįstas pamokas: aptarė atnaujintas programas, pamokų planavimą, vertinimą.

Patirtimis iš UTA mokymų dalijosi Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija tikybos mokytoja ekspertė Ramunė Masiokienė, skaitmeninę priemonę „Plickers”mokinių įsivertinimui praktiškai su kolegėmis išbandė Kretingos rajono Darbėnų gimnazija tikybos mokytoja metodininkė Irena Daukantienė!