KARJEROS SPECIALISTŲ TINKLO VYSTYMAS

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

UGDYMAS KARJERAI

PROFESINIO ORIENTAVIMO PASKIRTIS

Teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas (toliau – profesinio orientavimo paslaugos) padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.

KARJEROS SPECIALISTĖS

Alma Slaboševičienė

Alma Slaboševičienė

karjeros specialistė

Tel. 370 674 64311
alma.slaboseviciene@kretingosrsc.lt
Pareigybės aprašymas 1, 2

Jurgita Korsakienė

Jurgita Korsakienė

karjeros specialistė

Indrė Kovalskė

Indrė Kovalskė

karjeros specialistė

Livija Grajauskienė

Livija Grajauskienė

karjeros specialistė

Tel. 370 674 64364
livija.grajauskiene@kretingosrsc.lt
Pareigybės aprašymas 1, 2

Inga Žukauskaitė

Inga Žukauskaitė

karjeros specialistė