2022 m. rugsėjo 12 d. metodinės veiklos susitikimus rajone pirmieji pradėjo fizinio ugdymo mokytojai. Aptartas Kretingos rajono fizinio ugdymo mokytojų asociacijos steigimas, kartu su sporto mokyklos direktoriumi Remigijumi Malakausku diskutuota dėl bendrojo ugdymo mokyklų varžybų sporto šakų pasirinkimo. Mokytojams pristatyta naujausia informacija apie fizinio ugdymo dalyko bendrosios programos ugdymo turinio atnaujinimą, artimiausius NŠA mokymus UTA tema, susitarta dėl fizinio ugdymo mokytojų ilgalaikės programos tęstinumo, kitų kvalifikacijos tobulinimo poreikių.