STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

CENTRO TARYBA

Centro taryba yra aukščiausioji Centro savivaldos institucija, atstovaujanti Centro darbuotojams ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems Centro bendruomenės nariams. Tarybą sudaro penki nariai dvejų metų kadencijai, tarybą tvirtina Centro direktorius. Į Tarybą deleguoja Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius – 2 darbuotojus, Centro direktorius – 3 vietos bendruomenės atstovus.

CENTRO TARYBA:

  • Dovilė Skersienė – metodininkė, pirmininkė.
  • Valdonė Žiobakienė – turizmo vadybininkė, sekretorė.
  • Daiva Martinkuvienė – Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė, narė.
  • Renata Galdikienė – Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialioji pedagogė, narė.
  • Žilvinas Stonkus – ūkio dalies vedėjas, narys.