Lapkričio 9 d. nuotolinėje apskritojo stalo diskusijoje susitiko rajono muzikos mokytojai. Aptartos atnaujinto muzikos ugdymo turinio aktualijos, suplanuotos metodinės veiklos mokslo metams. Patirtimi apie dalyvavimo Europos muzikos dienoje galimybes dalijosi M. Daujoto progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė Milda Trušauskaitė.