2023 m. gegužės 12 d. Kretingos rajono dailės mokytojai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Kompetencijomis grįstas dailės pamokos kūrimas”. Kūrybinių dirbtuvių metu pasidalinta NŠA UTA koordinatorių mokymų patirtimi, aptarta kompetencijų sandų raiška dailės pamokose, pagal atnaujintų programų pasiekimų lygius praktiškai vertinti dailės darbai.

Dėkojame rajono dailės mokytojų metodinės veiklos koordinatorei, Simono Daukanto progimnazijos dailės mokytojai ekspertei Živilei Sabaliauskaitei, dalyvavusiai NŠA organizuotuose dailės dalyko UTA mokymuose, už pasidalijimą, kūrybinių dirbtuvių vedimą.