Sausio 18 d. nuotolinėje metodinėje valandoje „Atradimai pamokose – pamokos be sienų” patirtimi dalijosi rajono dorinio ugdymo (etikos) mokytojai.

Rajono dorinio ugdymo (etikos) mokytojų metodinės veiklos koordinatorė, Salantų gimnazijos, M. Daujoto progimnazijos dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė Indrė Kovalskė pristatė atvirų pamokų, projektinės veiklos pavyzdžius siedama juos su atnaujintu ugdymo turiniu, kompetencijų ugdymo galimybėmis. Darbėnų gimnazijos dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Ingrida Grikšienė kalbėjo apie patyriminio ugdymo dienas ir jų metu vykdomų veiklų sąsajas su kompetencijų ugdymo galimybėmis. Fraktalinio piešimo metodo pritaikymo galimybes aptarė Irena Grabienė, Vydmantų gimnazijos dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė.

Metodinė valanda – puiki galimybė reflektuoti apie atnaujinto etikos ugdymo turinio įgyvendinimą!