Užimtumo tarnyba kviečia įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančias kompetencijas ar kvalifikacijas

Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams bei užimtiems (dirbantiems) žmonėms mokytis ir įgyti naujas, aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ir kompetencijas.

AUKŠTĄ PRIDĖTINĘ VERTĘ KURIANČIŲ KVALIFIKACIJŲ IR KOMPETENCIJŲ ĮGIJIMAS

Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonė, skirta padėti bedarbiams ir užimtiems asmenims įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas įtrauktas į Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamą Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašąį kurį įtraukiamos kvalifikacijos, atitinkančios ne žemesnį negu IV Lietuvos kvalifikacijos sandaros lygį, ir šiuos kvalifikacijų lygius pagrindžiančios kompetencijos, jeigu kvalifikacijos ir kompetencijos susijusios su investavimu į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą bei inovacijas (toliau – MTEPI) ir su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytomis prioritetinėmis Lietuvos MTEPI raidos kryptimis.

Daugiau informacijoshttps://uzt.lt/

Skelbiamas paraiškų teikimas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto lėšomis, konkursui

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą (toliau – Konkursas).
Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Kretingos rajone, pritaikant jas prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių.
Paraiškas Konkursui teikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai Kretingos rajono savivaldybės administracijai (adresu Savanorių g, 29A, Kretinga 97111, Kretinga LT-97129) arba el. paštu savivaldybe@kretinga.lt iki 2024 m. kovo 18 d. Elektronine forma teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (adoc) arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pdf).
Programos Konkursui teikiamos vadovaujantis  2016 m. birželio 30 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-189 patvirtintu Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu (aktuali redakcija 24-02-08, T2-40)

Konkurso atrankos tvarkos aprašą rasite čia:  https://teisineinformacija.lt/kretinga/document/14769

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo skyriaus vyr. specialistė Sonata Petravičienė  telefonu Nr. (8 445) 72 026, elektroniniu paštu sonata.petraviciene@kretinga.lt

 

Kas yra KURSUOK?

KURSUOK – vieno langelio principu veikianti nacionalinė suaugusiųjų švietimo platforma, kurioje žmonės gali rinktis jiems reikalingus bei valstybės prioritetus atitinkančius mokymus ir gauti finansavimą iki 500 Eur. KURSUOK platforma siekiama skatinti suaugusiuosius ugdyti bendrąsias ir profesines kompetencijas, prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą įpročių lavinimo visuomenėje ir sudaryti galimybes mokytis norinčiam asmeniui pretenduoti į valstybės skiriamą finansavimą.

KURSUOK platforma vienija daugybę patikimų mokymo paslaugų teikėjų, iš kurių skelbiamų mokymosi programų kviečiame rinktis norinčiuosius įgyti naujų įgūdžių bei tobulinti bendrąsias ir su profesine veikla susijusias kompetencijas. Nuo menų iki skaitmeninių technologijų mokymų – tereikia išsirinkti norimus kursus, pasitikrinti, ar atitinkate finansavimui gauti keliamus reikalavimus, pasirašyti sutartį ir pradėti KURSUOti norimų įgūdžių link. Viskas paprasta, aišku ir vienoje vietoje.

Visa informacija: https://kursuok.lt/

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugų teikimas 2024 metais Kretingos rajono savivaldybėje

2024 m. kovo 29 d. Kretingos rajono savivaldybės Mero potvarkiu V3-179 skirtas finansavimas ir patvirtintas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto lėšomis, sąrašas.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursui buvo pateiktos 4 programos. Finansavimas skirtas (8 000,00 Eur) visoms 4 programoms.

Vykdomų programų sąrašas.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugų teikimas 2023 metais Kretingos rajono savivaldybėje

2023 m. kovo 29 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-284 skirtas finansavimas ir patvirtintas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto lėšomis, sąrašas.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursui buvo pateiktos 4 programos. Finansavimas skirtas (8 000,00 Eur) visoms 4 programoms.

Vykdomų programų sąrašas.

Sprendimas dėl 2023-2025 metų veiksmų plano

Švietimo paslaugų teikėjai

2023-2025 metų veiksmų planas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programa