2022 m. spalio 17 d. apskritojo stalo diskusijoje „Specialiųjų pedagogų, logopedų metodinės veiklos aktualijos ir planavimas“ dalyvavo Kretingos rajono švietimo įstaigų specialieji pedagogai ir logopedai. Aptartas specialiojo pedagogo, logopedo vaidmuo įgyvendinant atnaujintas bendrojo ugdymo programas, suplanuota metodinė veikla, kvalifikacijos tobulinimas mokslo metams. Sėkmės įgyvendinant suplanuotas veiklas.