2022 m. spalio 13 d. Kretingos rajono švietimo centre vyko rajono matematikos mokytojų apskritojo stalo diskusija „Metodinės veiklos planavimas ir naujovės“. Aptartos atnaujinto ugdymo turinio aktualijos, pasidalinta naudinga informacija, suplanuotos metodinės veiklos mokslo metams.