2022 m. rugsėjo 13 d. Palangos dekanato tikybos mokytojai metodinėje valandoje aptarė darbo pagal atnaujinamas programas iššūkius – integracijos galimybes. Tikybos ir kitų dalykų temų integracijos ypatumus dirbant pagal atnaujinamas programas pristatė J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos tikybos ir etikos mokytoja metodininkė Ramunė Masiokienė, integruoto dailės ir tikybos ilgalaikio projekto su vyresniųjų klasių mokiniais veiklas – VšĮ Pranciškonų, Palangos senosios gimnazijos tikybos mokytoja Toma Mackevičienė. Susitikimo metu mokytojams pristatyta naujausia informacija apie UTA, aptartos metodinės veiklos gairės mokslo metams.