PRADŽIA

Centras įsteigtas 2000 metais Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 92, Kretingos rajono pedagogų švietimo centro veiklos pradžia 2000 m. rugsėjo 4 d.

DABAR

Kretingos rajono švietimo centre 2020 m. birželio 25 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu T2-187 nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. uždarytas Kretingos rajono Švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius. 2020 m. vasario 2 d. Kretingos rajono tarybos sprendimu T2-54 Centras paskirtas Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2020-2022 metams įgyvendinimo koordinatoriumi. 2020 m. lapkričio 4 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1686 Centras yra akredituotas penkeriems metams.

CENTRE VEIKIA

  • Neformalusis švietimas (NŠ)
  • Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius (PPP)
  • Turizmo informacijos centras (TIC)