Balandžio 20 d. rajono istorijos mokytojai dalyvavo metodinėje valandoje „Kompetencijomis grįstas pamokų planavimas. Istorija. Pilietiškumo pagrindai”.

Salantų gimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja Kristina Sungailaitė-Mockuvienė pristatė UTA pilietiškumo pagrindų mokymuose gautą informaciją apie kompetencijų ugdymą pilietiškumo pamokose.

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos istorijos mokytojas metodininkas, rajono istorijos mokytojų metodinės veiklos koordinatorius Vaidas Kuprelis aptarė istorijos dalyko turinį nuo 5 iki 12 kl. Dėkojame mokytojams už pranešimus ir įžvalgas!