2022 m. rugsėjo 20 d. rajono istorijos mokytojai metodinėje valandoje „Istorijos dalyko UTA. NŠA mokymų patirtis“ aptarė atnaujinamų istorijos dalyko programų aktualijas. NŠA mokymų patirtį pristatė mokymuose dalyvavusios mokytojos: Darbėnų gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Rita Tamošauskienė ir Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Dalia Zibalienė. Susitikimo metu taip pat aptarta ir suplanuota istorijos mokytojų metodinė veikla rajone.