2022 m. lapkričio 7 d. apskritojo stalo diskusijoje „Metodinės veiklos naujovės ir planavimas“ dalyvavo rajono dailės mokytojai. Aptartos atnaujinto ugdymo turinio aktualijos, suplanuotos metodinės veiklos mokslo metams: dalijimasis patirtimi metodinėse valandose, konferencija dailės ir technologijų mokytojams, edukacinė išvyka ir kt. Sėkmės įgyvendinant veiklas!