Gegužės 23 d. rajono muzikos mokytojai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Naujo ugdymo turinio muzikos pamokos planavimas“.

Aptartos atnaujinto muzikos dalyko ugdymo turinio pasiekimų sritys, planavimo ypatumai, pristatytas 5 kl. muzikos ilgalaikis planas pagal atnaujintas programas.

Dėkojame už puikų pasidalijimą ir lyderystę rajono muzikos mokytojų metodinės veiklos koordinatorei, Marijono Daujoto progimnazijos muzikos mokytojai ekspertei Mildai Trušauskaitei!