Balandžio 12 d. Marijono Daujoto progimnazijoje vyko metodinė valanda rajono specialiesiems pedagogams, logopedams, pradinių klasių mokytojams. Pristatyti progimnazijos vykdomo Erasmus+ projekto „We are Colourful” rezultatai.

Švietimo pagalbos specialistai, pradinių klasių mokytojai supažindinti projekto metu parengtais 6 moduliais, kuriuose pateikta informacija apie vaikystės neuropatologijos priežastis, dažniausiai pasitaikančius mokinių sutrikimus, mokymo/si ir mąstymo stilius, kultūrų įvairovę, skirtumus klasėse.

Medžiaga puikiausiai galima panaudoti mokytojų pasirengimui įgyvendinti įtraukiojo ugdymo principus, mokinių tėvų švietimui, pirminiam įsivertinimui, ar mokinys, su kuriuo dirbame, turi tam tikrų sutrikimų ir pan.

Dėkojame už pristatymą M. Daujoto progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Aurelijai Jedenkienei, specialiajai pedagogei Renatai Galdikienei, specialiajai pedagogei, logopedei Šarūnei Venckuvienei.

Daugiau informacijos – projekto svetainėje https://wearecolourful.eu/lt/pradzia/