EDUKACINIS BANKAS

DORINIS UGDYMAS

 • Etika
 • Tikyba

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS

 • Biologija
 • Chemija

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 • Ikimokyklinis ugdymas
 • Priešmokyklinis ugdymas

KALBOS

 • Anglų kalba
 • Lietuvių kalba ir literatūra
 • Prancūzų kalba
 • Rusų kalba

MENAI IR TECHNOLOGIJOS

 • Dailė
 • Muzika
 • Technologijos

PASIRENKAMIEJI DALYKAI

 • Psichologija

PRADINIS UGDYMAS

 • Pradinis ugdymas

SOCIALINIS UGDYMAS

 • Geografija
 • Istorija

ŠVIETIMO PAGALBA

 • Specialieji pedagogai

TIKSLIEJI MOKSLAI

 • Informatika
 • Matematika