Spalio 20 d. rajono pradinio ugdymo mokytojai metodinėje valandoje „Pradinio ugdymo UTA” aptarė pagrindinius atnaujintų pradinio ugdymo programų aspektus, suplanavo metodinę veiklą. Dėkojame NŠA mokymų patirtį apie atnaujintas pradinio ugdymo programas pristačiusiai Kurmaičių pradinės mokyklos mokytojai Jurgitai Česnavičienei, įžvalgomis apie atnaujintą turinį pasidalijusiai VšĮ Pranciškonų gimnazijos pradinių klasių mokytojai, rajono pradinių klasių mokytojų metodinės veiklos koordinatorei Nijolei Meškauskienei, savo metodinio darbo pavyzdžius pristačiusiai Jokūbavo A.Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytojai Alvadorijai Keblytei!