Kovo 23 d. rajono direktorių pavaduotojai dalyvavo metodiniame susirinkime „4 kl. NMPP rezultatų analizė, aptarimas, gairės pasiekimų vertinimui”.

Aptarti 4 kl. NMPP rezultatai, pasidalinta patirtimi, kokios priemonės įgyvendinamos, kad gerėtų mokinių pasiekimai, aptartos kvalifikacijos tobulinimo, metodinės veiklos pagalbos galimybės Kretingos rajono švietimo centre.

Pristatytos „Šviesos” leidyklos atnaujinto ugdymo turinio vadovėlių ir skaitmeninių priemonių galimybės.

Pristatyta UTA įgyvendinimo Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2024 metų priemonių plano dalis – mokyklų apklausa „Pasirengimas UTA įgyvendinimui“. Aptarti jau įgyvendinti ir planuojami UTA susitikimai.