ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA

Įstaiga ūkio subjektų priežiūros nevykdo.