Semiplius
Registracija
Registracija

Spalio 21 d., trečiadienį, Vyriausybė nusprendė šalies savivaldybes suskirstyti pagal koronaviruso rodiklius į spalvų grupes - žalią, geltoną ir raudoną.

Kretingos rajono savivaldybę, spalio 21 d. Vyriausybė įtraukė į raudonąją zoną pagal koronaviruso rodiklius. Nuo spalio 26 d. vidurnakčio iki lapkričio 9 dienos 24 valandos įvedami lokalūs karantinai.

Nuo spalio 26 d. neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos vyks tik nuotoliniu būdu. Jeigu nuotolinis būdas nebus įmanomas, neformaliojo švietimo veiklos iki lapkričio 9 d. yra stabdomos.

Pagal mėnesio veiklos planą atšauktus renginius rasite čia.

Švietimo pagalba, kuri teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų, bus teikiama nuotoliniu būdu.

Skaityti daugiau.

Programa

 

Renginio programa

Kretingos rajono švietimo centre rugsėjo 2 dieną 16 val. vyko buvusios Kretingos meno mokyklos mokinės Betos Rogačiovaitės personalinės parodos „Žmonės” atidarymas.

Autorė - Beta Rogačiovaitė, III klasės Kretingos rajono Vydmantų gimnazijos gimnazistė, labai įdomiai ir išsamiai pristatė savo dailės darbų prasmę, apibūdino kiekvieno paveikslo simboliką ir jausmus, kokie užplūdo juos tapant. Kiekvienas paveikslas turi savo istoriją, savo išreikštą jausmą ir simboliką. Susirinkę svečiai žavėjosi pristatytais dailės darbais, negailėjo gražių ir šiltų žodžių apie parodos autorę Betą Rogačiovaitę, kaip asmenybę ir kaip puikią dailininkę.

Kviečiame visus Kretingos rajono bendruomenės narius, mokytojus, mokinius ir kitus lankytojus aplankyti parodą Kretingos rajono švietimo centre iki rugsėjo mėnesio 30 dienos.

Neformaliojo švietimo skyriaus metodininkė Jolita Lazauskienė

 

Rugsėjo mėnesio 02 dieną, 16 val. kviečiame į parodos pristatymą, kuris vyks Kretingos rajono švietimo centro antro aukšto mokymosi klasėje.

Parodoje pristatoma Kretingos meno mokyklos dailės mokytojos metodininkės Živilės Sabaliauskaitės, buvusios Kretingos meno mokyklos mokinės Betos Rogačiovaitės personalinė darbų paroda: „Žmonės”.

Meno darbų autorė – Beta Rogačiovaitė, du metus iš eilės buvo rajoninės dailės olimpiados II vietos nugalėtoja, respublikinės mokinių ir mokytojų kūrybinės iniciatyvos – konkurso I vietos nugalėtoja.

Maloniai kviečiame aplankyti parodą.

Neformaliojo švietimo skyriaus metodininkė Jolita Lazauskienė

 

 

Prašome susipažinti su Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (2020-05-28 Nr. T2-145).

​Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 4 dieną pateiktas rekomendacijas „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos pakeitimų karantino metu“, 2020 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-679 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo” pakeitė Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas).

Pagal gautas rekomendacijas Tvarkos apraše tarp kandidatų ir vykdytojų įteisintas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas (jeigu kontaktas trunka ilgiau kaip 15 min.) ir egzaminų, vykdomų raštu, ir užsienio kalbos egzaminų kalbėjimo dalies metu. Brandos egzaminų centruose grupes sudarys 9 kandidatai. Per egzaminus vykdytojai ir kandidatai privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), jei privalomas šių kaukių dėvėjimas egzamino vykdymo metu įtvirtintas karantino režimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Jei egzamino vykdymo metu karantino režimą reglamentuojančiuose teisės aktuose tokia pareiga nebus įtvirtinta, kandidatai irgi galės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir (ar) vienkartines pirštines.

Prieš egzaminus patalpos turės būti paruoštos ir išvalytos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. Kandidatų srautai brandos egzaminų centruose bus reguliuojami taip, kad būtų išvengta artimo kontakto tarp jame esančių asmenų, t. y., kontakto mažesniu kaip 2 m atstumu, trunkančio ilgiau kaip 15 min. Atsižvelgiant į tai, bus planuojamas tiek kandidatų atvykimas į egzaminų centrą, tiek pasiskirstymas į egzaminų patalpas, planuojamas sanitarinių patalpų, įrenginių (tualetų, praustuvių) skaičius, sudarytos tinkamos sąlygos kandidatų ir vykdytojų rankų higienai (visose praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinių rankšluosčių ar rankų džiovintuvas). Šalia įėjimų į egzaminų centrus, patalpas, kuriose vykdomi egzaminai, turės būti sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).

Atvykdami į egzaminų centro patalpas ir vykdytojai, ir kandidatai turės pateikti užpildytą deklaraciją apie sveikatos būklę, nebuvimą pareigos izoliuotis ar laikytis kitų Visuomenės sveikatos centro nustatytų neleidžiančių vykdyti egzaminų priežiūrą įpareigojimų. Į egzaminų centro patalpas nebus įleidžiami asmenys, kuriems skirta privaloma izoliacija. Tvarkos apraše įteisinta, kad kandidatams dėl skirtos privalomos izoliacijos pasirinkti brandos egzaminai gali būti atidėti pakartotinei sesijai.

Siekiant eliminuoti net teorinę egzaminų vertintojų užsikrėtimo riziką, įteisinta nuostata, kad kandidatų raštu atliktus darbus vertintojai pradės vertinti tik kitą dieną po egzamino. Kaip ir kasmet, bus sudarytos higieniškos sąlygos kandidatams nemokamai atsigerti geriamojo vandens, be to, jie vandens buteliukus galės atsinešti ir patys.

Nors pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo keisti anksčiau nebuvo leidžiama, kandidatai iki einamųjų metų gegužės 18 dienos galės pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu) laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų.

Papildytas ligų, dėl kurių kandidatai gali būti atleidžiami nuo brandos egzaminų, sąrašas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintame sąraše esančiomis ligomis.

Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybių administracijoms leista savo teritorijoje iki gegužės 13 dienos iš naujo steigti brandos egzaminų centrus esamų centrų dalies kandidatų pagrindu, kai esamuose centruose nėra galimybių užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktų rekomendacijų. Dėl keliamų naujų reikalavimų informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino centrai bus steigiami kiekvienoje savivaldybėje, o kandidatų grupės sumažintos iki 6 kandidatų.

Kandidatai su Tvarkos aprašo keitimais bus supažindinti savose mokyklose. Visiems linkime išlikti sveikiems, ramios brandos egzaminų sesijos ir gerų rezultatų.​

Daugiau informacijos: Įsakymas dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo nr. ISAK-2391 „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Puslapis 1 iš 17

Joomla templates by Joomlashine