Kretingos rajono švietimo centras

Naujienraštis (kovas)Mėnesio veiklos planas (kovas)

Neformalusis švietimas

Pedagoginė psichologinė pagalba

Turizmo informacijos centras

VIZIJA

Profesionalių metodų, inovatyvių sprendimų, veiksmingos pagalbos užtikrinimas.

MISIJA

Centras – atviras inovacijoms, teikiantis kokybiškas ir visiems prieinamas paslaugas.

VERTYBĖS

  • Inovatyvumas
  • Pagarba įvairovei
  • Atvirumas
  • Bendardarbiavimas