Rajono fizikos mokytojų metodinė valanda 2022 m. spalio 27 d. buvo skirta atnaujinto fizikos ugdymo turinio aptarimui, metodinės veiklos, kvalifikacijos tobulinimo planavimui!