Gegužės 29 d. metodinėje valandoje „Tarptautinių projektų patirtys UTA ir ugdymo plano įgyvendinimui“ dalyvavo švietimo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui.

Dėkojame už pasidalijimą direktorių pavaduotojoms ugdymui: Simono Daukanto progimnazijos – Živilei Sabaliauskaitei, Vydmantų gimnazijos – Jūratei Brazlauskienei, Marijono Daujoto progimnazijos – Aurelijai Jedenkienei, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos – Simonai Balčiūnienei!