STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

VADOVAI

Direktorė
Adelė Mazeliauskienė
Tel. +370 614 54266
El. p. adele.mazeliauskiene@kretingosrsc.lt
Gyvenimo aprašymas
Pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui
Vilija Kontrimė
Tel. +370 675 27944
El. p. vilija.kontrime@kretingosrsc.lt
Pareigybės aprašymas

Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja
Vaidota Vaišienė
Tel. +370 674 13759
El. p. vaidota.vaisiene@kretingosrsc.lt
Pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja turizmui
Rita Beržanskienė
Tel. +370 616 34552
El. p. rita.berzanskiene@kretingosturizmas.info
Pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėjas
Algis Stonkus
Tel. +370 676 57895
El. p. algis.stonkus@kretingosrsc.lt
Pareigybės aprašymas