STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

VADOVAI

Direktorė
Loreta Jurgutienė
Tel. +370 672 91227
El. p. loreta.jurgutiene@kretingosrsc.lt
Darbotvarkė
Pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui
Vilija Kontrimė
Tel. +370 675 27944
El. p. vilija.kontrime@kretingosrsc.lt
Pareigybės aprašymas

Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja
Vaidota Vaišienė
Tel. +370 674 13759
El. p. vaidota.vaisiene@kretingosrsc.lt
Pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja turizmui (vaiko priežiūros atostogose)
Rita Beržanskienė
Tel. +370 616 34552
El. p. rita.berzanskiene@kretingosturizmas.info
Pareigybės aprašymas
Ūkio dalies vedėjas
Žilvinas Stonkus
Tel. +370 676 57895
El. p. zilvinas.stonkus@kretingosrsc.lt
Pareigybės aprašymas