KORUPCIJOS PREVENCIJA

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Kretingos rajono švietimo centro korupcijos prevencijos programa.

Kretingos rajono švietimo centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui.

Aktualios nuorodos: