Sausio 5 d. metodinėje valandoje „Dalinuosi metodinėmis priemonėmis” dalyvavo rajono muzikos mokytojai. Aptartos muzikos dalyko aktualijos, UTA, pristatytos metodinės priemonės. Tikimės, kad kolegų – M. Daujoto progimnazijos muzikos mokytojos ekspertės Mildos Trušauskaitės, lopšelio-darželio „Žilvitis” muzikos mokytojos metodininkės Daivos Samalienės, S. Daukanto progimnazijos muzikos mokytojos metodininkės Daivos Beivydienės, Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro muzikos mokytojos metodininkės Daivos Norvaišienės – patirtis mokytojai pritaikys savo darbe!