Paskutinę balandžio savaitę rajono technologijų mokytojai dalyvavo metodinėje valandoje „Idėjų mugė: veiklų planavimo ir kompetencijų ugdymo pavyzdžiai pagal atnaujintas technologijų bendrąsias programas“.

Pristatyti galimų veiklų pavyzdžiai – tekstilinių gaminių dekoravimas, gėlių gamyba panaudojant simegrafiją – puikai panaudotini dirbant pagal atnaujintas technologijų ugdymo programas. Dėkojame Vydmantų gimnazijos Vydmantų gimnazija technologijų mokytojoms: metodininkei Sigutei Latakaitei ir mokytojai Justinai Žemgulienei!

Respublikos technologijų mokytojų stažuotės Norvegijoje patirtis leido palyginti Lietuvos ir Norvegijos švietimo sistemas: mokymosi erdves, priemones, įtraukiojo ugdymo principų taikymą ir t.t. Dėkojame J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija technologijų mokytojai metodininkei Ievai Litvaitytei!

Dar kartą pristatyti pokyčiai technologijų ugdymo programoje, pasirinkto tekstilės produkto kūrimas ir įgyvendinimas dirbant pagal atnaujintą technologijų programą (uždavinio formulavimas, pasiekimų vertinimas ir kt.). Dėkojame rajono technologijų mokytojų metodinės veiklos koordinatorei, M. Daujoto progimnazijos Kretingos Marijono Daujoto progimnazija technologijų mokytojai ekspertei Marijai Šaltmerienei!