Sausio 19 d. rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojai dalyvavo nuotolinėje metodinėje valandoje ir aptarė priešmokyklinio amžiaus vaikų formuojamojo ir diagnostinio vertinimo galimybes dirbant pagal atnaujintas priešmokyklinio ugdymo programas.

Mokytojos, dalyvavusios NŠA mokymuose apie priešmokyklinio UTA, apibendrino patirtis, kvalifikacijos tobulinimo renginių metu išgirstus siūlymus ir pateikė rekomendacijas dėl priešmokyklinio amžiaus vaikų vertinimo. Rekomendacijomis bus pasidalinta su visomis rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojomis.

Dėkojame už iniciatyvą, įžvalgas ir pasidalijimą darbo grupei: Giedrei Rusteikei, priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės veiklos koordinatorei rajone, rajonui NŠA mokymuose atstovavusioms: Giedrei Riaubienei, Aldonai Puškorienie, Editai Gliožerienei, Ellai Maleckienei, Romai Lukienei, Švietimo skyriaus vyr. specialistei Linai Jadenkuvienei.