Gegužės 24 d. metodinėje valandoje anglų k. atnaujintų programų aktualijas aptarė rajono anglų kalbos mokytojai. Diskutuota apie integraciją, pamokos uždavinį, vertinimą, rašto užduočių tipus ir kt.

Patirtimi iš NŠA UTA mokymų dalijosi: Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija anglų k. mokytoja metodininkė Rasa Kašinskienė, Marijono Daujoto progimnazijos Kretingos Marijono Daujoto progimnazija anglų k. mokytoja metodininkė Raimonda Marijošienė, Vydmantų gimnazijos Vydmantų gimnazija anglų k. vyresnioji mokytoja Polina Martinaitienė, Darbėnų gimnazijos Kretingos rajono Darbėnų gimnazija mokytoja metodininkė Živilė Radikienė, Pranciškonų gimnazijos Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija anglų k. mokytoja metodininkė Gražina Zaborienė.