Gegužės 31 d. į atvirą pamoką „Laipsnių su natūraliaisiais rodikliais savybių kartojimas“ 7 kl. rajono matematikos mokytojus pakvietė Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro Jokūbavo A. Stulginskio mokykla – daugiafunkcis centras matematikos vyresnioji mokytoja Asta Žemaitienė. Kartojimo pamokoje ypatingas dėmesys buvo skirtas skaitmeninių kompetencijų ugdymui, veikla organizuota ir užduotys parengtos naudojant www.learningapps.com, www.wordwall.com, www.nearpod.com. Praktiniai pavyzdžiai puikiai gali būti pritaikomi dirbant pagal atnaujintas programas nuo kitų metų rugsėjo.

Pamoką kontaktiniu būdu ir per Teams stebėjo kolegos ir matematikos mokytojai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui iš Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro, Darbėnų gimnazijos, Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos.