Rajono pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų darbo grupė tęsia susitikimų ciklą – trečiasis susitikimas vyko 2023 m. gegužės 15 d. Kretingos rajono švietimo centre. Darbo grupės tikslas – parengti atmintinę būsimajam pirmokui!

Dėkojame darbo grupės narėms mokytojoms: M. Tiškevičiūtės mokyklos – Gintarei Urbonienei, Darbėnų gimnazijos – Indrei Goriunovai, S. Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyriaus – Giedrei Rusteikei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos – Daliai Petreikienei, M. Daujoto progimnazijos – Redai Petrulienei, mokyklos-darželio „Žibutė” – Daivai Stonkienei, S. Daukanto progimnazijos – Jolantai Vainušienei.

Darbo grupės veikla prisidedame prie Mokinių pasiekimų ir pažangos priemonių gerinimo Kretingos rajono švietimo įstaigose 2022-2024 m. priemonių plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjos 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.V1-7, įgyvendinimo.