Gegužės 11 d. metodinėje valandoje „Pradinio ugdymo turinio atnaujinimo aktualijos“ dalyvavo rajono švietimo įstaigų pradinio ugdymo mokytojų metodinių grupių pirmininkai, atstovai.

Metodinės valandos metu pristatyti naujausi pradinio ugdymo turinio atnaujinimo dalykai, aptarti planavimo pavyzdžiai, vadovėlių pasirinkimo galimybė, geros pamokos pagal atnaujintą programą principai, pavyzdžiai, tinkantys įgyvendinti 30 procentų pasirenkamą pradinio ugdymo turinį.

Dėkojame už pasidalijimą: rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinės veiklos koordinatorei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija pradinio ugdymo mokytojai ekspertei Nijolei Meškauskienei, mokyklos-darželio „Žibutė“ Kretingos mokykla-Darželis Žibutė pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Almai Valantinienei, Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro Jokūbavo A. Stulginskio mokykla – daugiafunkcis centras pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Alvadorijai Keblytei!