2022 m. spalio 12 d. Kretingos rajono švietimo centre rinkosi rajono anglų k. mokytojai. Hibridinėje apskritojo stalo diskusijoje suplanuotos mokslo metų metodinės veiklos, kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimai, anglų kalbos populiarinimui skirti renginiai. Daugiausia dėmesio skirta pasirengimo dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas veiklų planavimui. Dėkojame mokytojoms už iniciatyvas!