2023 m. gegužės 3 d. Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ nuotoliniu būdu organizavo metodinę dieną „Atnaujintas priešmokyklinio ugdymo turinys: kaip mums sekasi?“, skirtą Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Ąžuolynas“ sambūrio nariams, kitoms respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigoms.

Metodinėje dienoje pedagogai dalinosi patirtimi, kaip kūrybiškai ir kokybiškai sekasi įgyvendinti atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, analizavo planavimo, vaikų vertinimo, septynių kompetencijų ugdymo praktinius pavyzdžius, pasidalino su kokias iššūkiais ir problemomis susiduria.

Dėkojame lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorei Zitai Domarkienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Dianai Bakstienei už iniciatyvą, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Giedrei Riaubienei – už pasidalijimą įstaigos ir rajono patirtimi pranešime „Pirmųjų metų patirtys įgyvendinant atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo turinį“.

Metodinėje dienoje dalyvavo beveik 90 respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, o patirtimi dalijosi ir kitų švietimo įstaigų mokytojos: Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, P Vilkaviškio r. Kybartų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“.

Daugiau informacijos rasite Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ internetinėje svetainėje.