OLIMPIADOS IR KONKURSAI

Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių rajoninius etapus organizuoja Kretingos rajono švietimo centras vadovaudamasis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu T2-100 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-39 redakcija).

Registracija į olimpiadas ir konkursus: spausti čia – ŠVIETIMO CENTRO INFORMACINĖ SISTEMA.

Už mokinių olimpiadų ir konkursų rajoninių etapų organizavimą atsakinga Kretingos rajono švietimo centro metodininkė Jolita Lazauskienė.

Jolita Lazauskienė

Jolita Lazauskienė

metodininkė