OLIMPIADOS IR KONKURSAI

Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių rajoninius etapus organizuoja Kretingos rajono švietimo centras vadovaudamasis Kretingos rajono švietimo centro nuostatais, patvirtintais Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu T2-100 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-174 redakcija).

Registracija į olimpiadas ir konkursus: spausti čia – ŠVIETIMO CENTRO INFORMACINĖ SISTEMA.

Už mokinių olimpiadų ir konkursų rajoninių etapų organizavimą atsakinga Kretingos rajono švietimo centro metodininkė Jolita Lazauskienė.

Jolita Lazauskienė

Jolita Lazauskienė

metodininkė