OLIMPIADOS IR KONKURSAI

Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių rajoninius etapus organizuoja Kretingos rajono švietimo centras vadovaudamasis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-100 „Dėl Kretingos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Kretingos rajono švietimo centro nuostatų patvirtinimo“ (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-165 redakcija).

Registracija į olimpiadas ir konkursus: spausti čia – ŠVIETIMO CENTRO INFORMACINĖ SISTEMA.

Už mokinių olimpiadų ir konkursų rajoninių etapų organizavimą atsakinga Kretingos rajono švietimo centro metodininkė Jolita Lazauskienė.

Jolita Lazauskienė

Jolita Lazauskienė

metodininkė