Birželio 8 d. rajono biologijos mokytojai dalyvavo metodinėje valandoje apie atnaujintas biologijos programas.
Patirtimi iš NŠA organizuotų UTA mokymų dalijosi rajono biologijos mokytojų metodinės veiklos koordinatorius, VšĮ Pranciškonų gimnazijos biologijos mokytojas metodininkas Kęstutis Kaulius. Aptartas planavimas, vadovėlių pasirinkimas, vertinimo ypatumai, užduočių rengimas pagal pasiekimų lygius ir jų vertinimas.