2022 m. rugsėjo 14 d. rajono etikos mokytojai pirmoje šiais mokslo metais metodinėje valandoje aptarė atnaujinamas dorinio ugdymo (etikos) programas. NŠA mokymų patirtį pristatė juose dalyvavusi J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos etikos, tikybos mokytoja metodininkė Ramunė Masiokienė. Susitikimo metu taip pat suplanuotos metodinės veiklos per mokslo metus.