Sausio 4 d. priešmokyklinio ugdymo mokytojos, dalyvavusios pasirengimo dirbti pagal atnaujintas programas mokymuose, rinkosi į apskritojo stalo diskusiją aptarti formuojamojo ir diagnostinio vertinimo priešmokykliniame ugdyme aktualijų. Priimtos rekomendacijos, kurios bus aptartos su visais rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojais sausio 19 d. metodinėje valandoje. Kviečiame registruotis dalyvauti www.semiplius.lt. Dėkojame rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės veiklos koordinatorei, S. Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyriaus priešmokyklinio ugdymo mokytojai Giedrei Rusteikei, lopšelio-darželio „Pasaka” priešmokyklinio ugdymo mokytojai Romai Lukienei, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” priešmokyklinio ugdymo mokytojai Giedrei Riaubienei, lopšelio-darželio „Žilvitis” priešmokyklinio ugdymo mokytojai Ellai Maleckienei, Darbėnų gimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytojai Editai Gliožerienei, susitikime dalyvavusiai Švietimo skyriaus vyr. specialistei Linai Jadenkuvienei.