2022 m. spalio 26 d. rajono biologijos mokytojai dalyvavo metodiniame susirinkime, skirtame mokslo metų veiklos planavimui, atnaujinto biologijos ugdymo turinio aktualijų aptarimui!