STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

KONTAKTAI

VADOVAI

Loreta Jurgutienė

Loreta Jurgutienė

Direktorė

Vilija Kontrimė

Vilija Kontrimė

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

Vaidota Vaišienė

Vaidota Vaišienė

Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja

Rita Beržanskienė

Rita Beržanskienė

Direktoriaus pavaduotoja turizmui

Žilvinas Stonkus

Žilvinas Stonkus

Ūkio dalies vedėjas

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Tel. +370 445 78939, +370 674 13759

Dainora Kalniškienė

Dainora Kalniškienė

vyresnioji socialinė pedagogė

Renata Galdikienė

Renata Galdikienė

vyresnioji specialioji pedagogė

Elena Žalgirienė

Elena Žalgirienė

vyresnioji specialioji pedagogė

Rima Gruožaitė-Serepinienė

Rima Gruožaitė-Serepinienė

psichologė

Raminta Staškauskienė

Raminta Staškauskienė

logopedė metodininkė

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS

Tel. +370 683 20575

Gėnė Benetienė

Gėnė Benetienė

metodininkė

Jolita Lazauskienė

Jolita Lazauskienė

metodininkė

Virginija Kvietkauskienė

Virginija Kvietkauskienė

metodininkė

KARJEROS KOORDINAVIMAS

Alma Slaboševičienė

Alma Slaboševičienė

karjeros specialistė

Tel. 370 674 64311
alma.slaboseviciene@kretingosrsc.lt
Pareigybės aprašymas 1, 2
Darbo laikas

Jurgita Korsakienė

Jurgita Korsakienė

karjeros specialistė

Indrė Kovalskė

Indrė Kovalskė

karjeros specialistė

Livija Grajauskienė

Livija Grajauskienė

karjeros specialistė

Tel. 370 674 64364
livija.grajauskiene@kretingosrsc.lt
Pareigybės aprašymas 1, 2
Darbo laikas

Inga Žukauskaitė

Inga Žukauskaitė

karjeros specialistė

TURIZMO INFORMACIJA

Tel. +370 445 73 102

Laura Kriginaitė

Laura Kriginaitė

turizmo vadybininkė

Valdonė Žiobakienė

Valdonė Žiobakienė

turizmo vadybininkė

Nijolė Cimermonė

Nijolė Cimermonė

turizmo vadybininkė

BENDRASIS SKYRIUS

Aušrelė Drakšienė

Aušrelė Drakšienė

raštinės vedėja

Živilė Beniušienė

Živilė Beniušienė

valytoja

Nijolė Rimkuvienė

Nijolė Rimkuvienė

vyriausioji buhalterė

Antanas Domarkas

Antanas Domarkas

pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas

Dovilė Skersienė

Dovilė Skersienė

kompiuterinių sistemų inžinierė

Aleksas Narsčius

Aleksas Narsčius

kompiuterinių sistemų inžinierius