Rajono pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų darbo grupė pradeda susitikimų ciklą. Diskutuota apie priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų, vertinimo dermę, atnaujinimą, priešmokyklinukų pasirengimą pirmai klasei, iššūkius, su kuriais susiduriame pirmoje klasėje. Darbo grupės tikslas – parengti atmintinę būsimajam pirmokui!

Dėkojame už iniciatyvą S. Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vidai Garjonienei, M. Daujoto progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Aurelijai Jedenkienei, Darbėnų gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Daliai Bružienei, darbo grupės narėms mokytojoms: M. Tiškevičiūtės mokyklos – Gintarei Urbonienei, Darbėnų gimnazijos – Indrei Goriunovai, S. Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyriaus – Giedrei Rusteikei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos – Daliai Petreikienei, M. Daujoto progimnazijos – Redai Petrulienei, mokyklos-darželio „Žibutė” – Daivai Stonkienei, S. Daukanto progimnazijos – Jolantai Vainušienei.

Darbo grupės veikla prisidedame prie Mokinių pasiekimų ir pažangos priemonių gerinimo Kretingos rajono švietimo įstaigose 2022-2024 m. priemonių plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjos 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.V1-7, įgyvendinimo!