ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

Pareigos:

  • Direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėjas
  • Ūkio dalies vedėjas
  • Vyriausiasis buhalteris
  • Raštinės vedėjas
  • Turizmo vadybininkas

Funkcijos:

  • Viešojo pirkimo komisijos narys
  • Supaprastintų pirkimų organizatorius
  • Viešojo pirkimo iniciatorius