2024 m. vasario 28 d. Kretingos rajono švietimo centro karjeros specialistės dalyvavo Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro koordinuojamo karjeros specialistų metodinio būrelio organizuotoje metodinėje dienoje „Skaitmeninių priemonių panaudojimo galimybės karjeros specialisto veikloje“, kuri vyko Klaipėdos Vitės progimnazijoje.

Šios ugdymo įstaigos karjeros specialistas Rūtenis Latoža susirinkusiems kolegoms pristatė pranešimą „Skaitmeninės priemonės ir įrankiai – šiuolaikinio ugdymo „katalizatoriai“. Kas ugdomosioms veikloms suteikia kūrybiškumo ir įvairovės?“. Lektorius susitikimo dalyvius skatino semtis gerosios patirties, kaip praktiškai taikyti įvairias skaitmenines mokymo priemones ir įrankius, siekiant atliepti šiuolaikinių mokinių poreikius. Pranešime „Karjeros ugdymas STEAM kontekste. Kaip „užkurti“ inovatyvumu grįstą ugnį“ akcentavo kūrybiškumo ir įvairovės būtinybę ugdomosiose veiklose, atveriant plačias galimybes karjeros ugdymo bei ekonomikos ir verslumo tarpdalykinei integracijai STEAM.

Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su progimnazijos ugdymo aplinkomis bei turimais skaitmeniniais įrankiais ir jų pritaikymu. Ši metodinė diena suteikė ne tik naujų idėjų, bet ir buvo vertingas ir efektyvus susitikimas, kurį norėtųsi tęsti ateityje, orientuojantis į praktinių įgūdžių tobulinimą.