2024 m. sausio 23 d. Kretingos rajono švietimo centro karjeros specialistė Alma Slaboševičienė dalyvavo metodinėje dienoje, skirtoje Klaipėdos miesto ir rajono karjeros specialistams:,,Efektyvesnės darbo formos ugdant specialiųjų poreikių mokinių karjeros kompetencijas“. Renginys vyko Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre.

Renginio metu buvo perskaityta keletas pranešimų. Doc. dr. Martišauskienė ir prof. dr. Birutė Stručinskienė pranešime: „Kodėl verta rinktis studijuoti Visuomenės sveikatą Klaipėdos universitete” pristatė Visuomenės sveikatos mokymo programos mokymosi galimybes, studijų programos tęstinumo, visuomenės sveikatos specialisto funkcijų, įsidarbinimo ir tarptautinės patirties galimybes.

Klaipėdos ,,Vitės“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė Kristina Stankutė-Matė pristatė pagrindinius įtraukiojo ugdymo ir specialiojo ugdymo aspektus, specialiojo pedagogo bei karjeros specialisto bendradarbiavimo galimybes universalaus dizaino mokymuisi (UDM). „Kaip padėti įvairių gebėjimų mokiniams? Karjeros specialisto vaidmuo įtraukioje mokykloje“- tokia buvo šios įkvepiančios pranešėjos tema.

Karjeros specialistė Liana Pareigienė pasidalijo savo gerąją darbo patirtimi specialiosiose mokyklose. Pranešėja įvardijo kylančias problemas siekiant, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo karjerai prieinamumo galimybės būtų įgyvendinamos efektyviai.

Apie galimybes mokytis Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių papasakojo šio mokymo centro specialistai: direktoriaus pavaduotojas ugdymui Antanas Jurevičius bei Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus socialinė pedagogė Aistė Paltarokaitė. Jie pristatė profesinio mokymo programas, į kurias 2024 m. bus vykdomas priėmimas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių; supažindino su lygiagrečiai pasirinktai profesinio mokymo programai (būsimai profesijai) vykdoma socialinių įgūdžių ugdymo programa, įgyjamomis kompetencijomis. Pranešėjai pateikė informaciją apie priėmimo ir mokymosi sąlygas, apie socialines garantijas, įgyjamus išsilavinimo dokumentus, apgyvendinimo bendrabutyje galimybes ir mokymo bazę.

Dėkojame organizatoriams už išsamius, įdomius ir taip reikalingus pristatymus!