Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė, karjeros specialistė Dalia Orlakienė, kvietė respublikos ir užsienio bendrojo lavinimo mokyklų mokinius, mokytojus, švietimo pagalbos ir karjeros specialistus paskatinti mokinius pagalvoti apie šiuolaikinio jaunimo ir vaikų profesinio kelio pasirinkimą. Projekto idėją atspindėjo šios mintys: ,,Darbas žmogų puošia“ (lietuvių patarlė). ,,Nedrausk savo svajonių. Priešingai, svajok iš tikrųjų uoliai ir tikėk savo svajonių įgyvendinimu, nes jos padaro tave didesniu, tvirtesniu ir geresniu. Kokios yra tavo svajonės, toks bus ir tavo gyvenimas.“ (Amerikiečių rašytojas Orison Swett Marden).

Projekte dalyvavo 70 mokinių, kuriems pasiruošti padėjo 20 mokytojų, pagalbos mokiniui ir karjeros specialistų. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokinės, Kamilė Kazlauskaitė (II c) ir Rusnė Mažonytė (III b) taip pat dalyvavo šiame projekte ir buvo apdovanotos padėkomis.

Mokinių darbus, sukeltus į virtualią parodą, galima pamatyti Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos bei Kelmės švietimo pagalbos tarnybos tinklapiuose.

Nuoroda į virtualią parodą: virtuali paroda