PASIRENKAMIEJI DALYKAI

Kodas INT-25 Forma Power Point skaidrės
Parengimo metai 2022 Autorius Daiva Firantienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė
Daiva Martinkuvienė, psichologijos vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Anotacija Tinkamas dalykų tarpusavio ryšių suradimas ir integravimas padeda mokiniams pritaikyti savo gebėjimus ir įprasmina mokymąsi, padeda greičiau įsiminti reikiamą informaciją, pagilina, išplečia ir susieja žinias bei gebėjimus, žadina mokinių mokymosi motyvaciją, ugdo mokinių gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, leidžia kokybiškiau paskirstyti mokymosi laiką, skatina mokytojus dirbti komandomis (M. Lipson). Skaidrėse pateikiamos rusų k. ir psichologijos integruotų pamokų ciklo temos, integruotos pamokos „Temperamento tipai gyvenime ir literatūroje“ aprašas.
Pavadinimas, nuoroda Temperamento tipai gyvenime ir literatūroje
Nuoroda: edukacinis bankas