ŠVIETIMO PAGALBA

Kodas LS-31 Žanras IKT
Metai 2023 Autorius Toma Šikšniuvienė, specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Logopedinė priemonė ,,Dvibalsiai ie, ai, uo“ skirta pradinių klasių mokiniams, formuojant žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžius. Užduotis: nustatyti, koks dvibalsis ie, ai arba uo yra žodyje. Priemonė skirta ugdyti vaikų foneminį suvokimą, mokyti taisyklingo dvibalsių ie, ai, uo tarimo, diferencijuoti dvibalsius ie, ai, uo žodžiuose, plėtoti žodyną.  Priemonę galima naudoti per logopedines, specialiąsias lietuvių kalbos pratybas, taip pat per lietuvių kalbos pamokas kaip papildomą medžiagą. Priemonė parengta naudojantis kompiuterine programa Wordwall.
Pavadinimas, nuoroda Dvibalsiai ie, ai, uo.
Nuoroda: Wordfall

 

Kodas LS-32 Žanras IKT
Metai 2023 Autorius Toma Šikšniuvienė, specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Logopedinė priemonė ,,Dviskiemeniai žodžiai“ skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams ir 1-2 mokiniams, formuojant žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžius. Užduotis: iš duotų skiemenų sudaryti ir perskaityti žodį. Priemonę galima naudoti per logopedines, specialiąsias lietuvių kalbos pratybas, taip pat per lietuvių kalbos pamokas kaip papildomą medžiagą. Priemonė parengta naudojantis kompiuterine programa Wordwall.
Pavadinimas, nuoroda Dviskiemeniai žodžiai.
Nuoroda: Wordfall

 

Kodas LS-33 Žanras IKT
Metai 2023 Autorius Toma Šikšniuvienė, specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Logopedinė priemonė ,,Žodžių garsai“ skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams ir 1-2 mokiniams, formuojant žodžių garsinės analizės įgūdžius. Užduotis: pavadinti žodį (paveikslėlio pavadinimą) ir nustatyti nurodyto garso (fonemos) vietą žodyje. Priemonė ugdo vaikų foneminį suvokimą. Priemonę galima naudoti per logopedines, specialiąsias lietuvių kalbos pratybas, taip pat per lietuvių kalbos pamokas kaip papildomą medžiagą. Priemonė parengta naudojantis kompiuterine programa Wordwall.
Pavadinimas, nuoroda Žodžių garsai.
Nuoroda: Wordfall

 

Kodas LS-34 Žanras IKT
Metai 2023 Autorius Toma Šikšniuvienė, specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Logopedinė priemonė ,,Žodžių skiemenys“ skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams ir 1-2 mokiniams, formuojant žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžius. Užduotis: perskaityti žodžius arba pavadinti paveikslėlius, suskiemenuoti žodžius ir suskirstyk žodžius pagal skiemenų skaičių į dvi grupes dviskiemeniai žodžiai ir triskiemeniai žodžiai. Priemonė ugdo vaikų fonologinį ir foneminį suvokimą, formuoja skaitymo gebėjimus. Priemonę galima naudoti per logopedines, specialiąsias lietuvių kalbos pratybas, taip pat per lietuvių kalbos pamokas kaip papildomą medžiagą. Priemonė parengta naudojantis kompiuterine programa Wordwall.
.
Pavadinimas, nuoroda Žodžių skiemenys.
Nuoroda: Wordfall
Kodas LS-30 Žanras PDF formatas
Metai 2022 Autorius Angelė Kleinauskaitė, specialioji pedagogė metodininkė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla
Anotacija Priemonių kompleksas skirtas pradinio ugdymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo/si poreikių. Priemonė išsaugota PDF formate. Atsispausdinama, laminuojama, karpoma. Rinkinį sudaro spalvoti siužetiniai paveikslėliai ir žodžių piktogramos. Vienas rinkinys (10 – 15 siužetinių paveikslėlių su piktogramomis) skirtas  sakinių sudarymui su vienu prielinksniu. Panaudoti prielinksniai: iš, į, tarp, su, ant, virš, po, prie, už, prieš, per, nuo. Žodžių piktogramos koduotos spalvomis: daiktavardžiai – juoda, veiksmažodžiai – raudona, prielinksniai – ruda. Mokiniai pasirenka siužetinį paveikslėlį ir jam tinkamas žodžių piktogramas. Sudeda piktogramas taip, kad išeitų sklandus, taisyklingas sakinys. Su pedagogu aptaria, ar tinkamai pasirinkta žodžių tvarka, jei reikia – pataiso. Pasako/ užrašo sakinį. Piktogramos papildytos veiksmažodžių priešdėlius ir laiką žyminčiomis piktogramomis. Dirbama grupėje/ individualiai.
Pavadinimas, nuoroda Sakinių su prielinksniais sudarymas.
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-29 Žanras IKT priemonė foneminei klausai, garsinei analizei formuoti/įtvirtinti
Metai 2022 Autorius Šarūnė Venckuvienė, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Anotacija Priemonė skirta 1 – 2 klasės mokiniams.
Pateiktos žaismingos IKT užduotys paįvairina mokinių darbą specialiojo pedagogo, logopedo kabinete. Priemonė tinka mokinių kalbinei klausai ir tarimui lavinti/tikslinti, tikslinti/turtinti žodyną, formuoti garsinės analizės ir sintezės įgūdžius, tikslinti rašybos įgūdžius.
Pavadinimas, nuoroda Sudėk žodį. Garsų [z] – [ž] skyrimui.
Nuoroda: 1 priedas

 

Kodas LS-28 Žanras MS Power Point
Metai 2022 Autorius Šarūnė Venckuvienė, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Anotacija Priemonė skirta mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
Siekiant, kad ugdymas būtų patrauklus, vaizdus ir inovatyvus, sukurti kryžiažodžiai paįvairina mokinių veiklas specialiojo pedagogo, logopedo kabinete. Pateiktos užduotys tinka vaikų kalbinei klausai ir tarimui lavinti/tikslinti, tikslinti/turtinti žodyną, formuoti garsinės analizės ir sintezės įgūdžius, tikslinti rašybos įgūdžius.
Pavadinimas, nuoroda Specialusis  ugdymas. Logopedija.
Nuoroda: 1 priedas, 2 priedas

 

Kodas LS-27 Žanras Skaitmeninių priemonių rinkinys
Metai 2022 Autorius Renata Galdikienė, vyresnioji specialioji pedagogė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Anotacija Priemonę sudaro quizizz.com, flippity.net, learningapps.org, jigsawplanet.com programomis kurtos užduotys, kurios skirtos sudurtinių žodžių sudarymui ir jų rašybai įtvirtinti, teksto suvokimo įgūdžių tobulinimui, regimojo suvokimo lavinimui, daiktavardžio įtvirtinimui, sinonimų bei antonimų  atpažinimui bei taisyklingam vartojimui sakiniuose.
Pavadinimas, nuoroda Skaitmeninės priemonės specialiojo pedagogo darbe
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-26 Žanras Learningapps IKT priemonė
Metai 2022 Autorius Toma Šikšniuvienė, specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Logopedinė priemonė skirta pradinių klasių mokiniams. Priemonė ugdo mokinių mąstymą, dėmesį, rišliąją kalbą, tobulina skaitymo įgūdžius, ugdo regimąjį suvokimą, plečia žodyną. Užduotį sudaro 7 sakiniai, susiję su metų laiku pavasariu. Užduotį gali atlikti vienas mokinys arba grupė mokinių. Metodinė priemonė parengta, naudojantis kompiuterine programa learningapps.org.
Pavadinimas, nuoroda Nuoseklus sakinių sudarymas
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-25 Žanras Wordwall IKT priemonė
Metai 2022 Autorius Toma Šikšniuvienė, specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė skirta įtvirtinti veiksmažodžių laikus. Mokiniai sugrupuoja veiksmažodžius pagal laikus. Mokiniai įtvirtina gramatines žinias apie veiksmažodžio laikus. Priemonė skirta 4 klasės mokiniams. Metodinė priemonė parengta naudojantis Wordwall kompiuterine programa.
Pavadinimas, nuoroda Veiksmažodžių laikų skyrimas
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-24 Žanras Wordwall IKT priemonė
Metai 2022 Autorius Toma Šikšniuvienė, specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė skirta įtvirtinti veiksmažodžių laikus. Priemonė ugdo regimąjį ir erdvinį suvokimą. Mokiniai tinklelyje ieško veiksmažodžių: lyja, svajoja, plaukia, kirpo, mezgė, šoko, matydavo, eidavo, bėgdavo, važiuos, rašys, pieš. Pasako veiksmažodžio laiką ir iškelia klausimą. Priemonė skirta 3-4 klasių mokiniams. Metodinė priemonė parengta naudojantis Wordwall kompiuterine programa.
Pavadinimas, nuoroda Veiksmažodžiai. Veiksmažodžių laikai
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-23 Žanras Learningapps IKT priemonė
Metai 2022 Autorius Toma Šikšniuvienė, specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė skirta  pradinio ugdymo ir kalbinių sutrikimų turintiems vaikams. Priemonė ugdo kalbos gramatinį taisyklingumą, įtvirtina žodžių, atsakančių į klausimą ką? rašybą, ugdo skaitymo įgūdžius ir moko taisyklingo tarimo.
Užduoties pvz.: mokinys perskaito žodį, kuris atsako į klausimą kas? Dangus. Tada kelia klausimą ką? dangų ir parašo žodį. Akcentuojama, kad žodžių, atsakančių į klausimą ką? galūnėse rašome nosinę balsę ir ją tariame ilgai. Metodinė priemonė parengta, naudojantis kompiuterine programa learningapps.org
Pavadinimas, nuoroda Žodžių, atsakančių į klausimą ką? rašyba
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-22 Žanras Learningapps IKT priemonė
Metai 2022 Autorius Toma Šikšniuvienė, specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Logopedinė priemonė skirta diferencijuoti garsus o ir uo. Priemonė ugdo foneminį suvokimą, moko taisyklingo dvibalsio uo tarimo, plečia žodyną. Priemonė skirta 1-2 klasių mokiniams, kuriems neišugdytas foneminis suvokimas.
Mokiniai įvardina paveikslėlio pavadinimą, pasako, kokį garsą girdi o ar uo ir nuveda prie raidės o arba dvibalsio uo. Metodinė priemonė parengta, naudojantis kompiuterine programa learningapps.org
Pavadinimas, nuoroda O-uo diferencijavimas žodžiuose
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-21 Žanras Wordwall IKT priemonė
Metai 2022 Autorius Toma Šikšniuvienė, specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Logopedinė priemonė skirta diferencijuoti painiojamas fonemas i-y. Priemonė ugdo foneminį suvokimą, moko taisyklingo garsų i-y tarimo, plečia žodyną. Priemonė skirta pradinių klasių mokiniams, kuriems neišugdytas foneminis suvokimas.
Pagrindinė užduotis. Mokiniai ištaria žodį (paveikslėlio pavadinimą) ir nuveda prie tinkamos raidės.
Papildomos užduotys. Apibūdinti daiktą, sugalvoti sakinį, pasakyti žodžio daugiskaitą.
Priemonė parengta naudojantis kompiuterine programa Wordwall.
Pavadinimas, nuoroda Garsų i-y diferencijavimas žodžiuose
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-20 Žanras Wordwall IKT priemonė
Metai 2022 Autorius Toma Šikšniuvienė, specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Anotacija Logopedinė priemonė garsams E-Ė diferencijuoti skirta pradinių klasių mokiniams, patiriantiems sunkumų skiriant akustiškai panašius balsius e, ė. Priemonė garsams E, Ė moko taisyklingo garsų tarimo, ugdo foneminį suvokimą, plėtoja žodyną, gerina atmintį, ugdo pastabumą.
Užduotis: mokinys įvardina žodį (paveikslėlio pavadinimą) ir iš klausos nustato, kuris balsis yra ištartame žodyje. Tada nuveda paveikslėlį prie raidės e, ė arba raidžių e-ė. Priemonę galima naudoti per logopedines, specialiąsias pratybas, taip pat per lietuvių kalbos pamokas kaip papildomą medžiagą. Priemonė parengta naudojantis kompiuterine programa Wordwall.
Pavadinimas, nuoroda E-Ė  diferencijavimas
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-19 Žanras MS PowerPoint
Metai 2022 Autorius Šarūnė Venckuvienė, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Anotacija Priemonė tinka pradinių klasių mokiniams.
Priemonė padeda mokytis skaityti ir grupuoti kalbos garsus į balses ir priebalses: iš pradžių pateikiamos pavienės raidės, paskui mokiniai skaito žodžius, kurių garsus suskirsto į balses ir priebalses. Tinka rašymo įgūdžių formavimui/tikslinimui.
Pavadinimas, nuoroda Balsės ir priebalsės
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas LS-18 Žanras MS PowerPoint
Metai 2022 Autorius Šarūnė Venckuvienė, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Anotacija Priemonė tinka pradinių klasių mokiniams, kai kuriais atvejais ir aukštesniųjų klasių mokiniams.
Priemonėje pateikiama lietuvių kalbos abėcėlė, kurioje pirmiausia kartu su mokiniais ji perskaitoma, eilės tvarka sudedama abėcėlė (galima pasiūlyti dalomą priemonę – abėcėlę, kurią pasideda ant stalo). Po to mokiniams pateikiami žodžiai, kuriuos reikia sudėti iš eilės pagal pirmąją žodžio raidę abėcėlės tvarka. Žodžiai daugiausia 2-3 skiemenų, tik keli – 4 skiemenų. Dirbant su priemone mokiniams tenka atsakyti į pateiktus klausimus: „Kiek abėcėlė turi raidžių? Su kokiomis raidėmis nebuvo žodžių?“. Mokiniams reikia sudėlioti sakinio žodžius abėcėlės tvarka. Sakiniai neilgi – 3–4 žodžių.
Pavadinimas Abėcėlė foneminės klausos, garsinės analizės, skaitymo įgūdžiams formuoti

 

Kodas LS-17 Žanras MS Excel
Metai 2022 Autorius Angelė Kleinauskaitė, logopedė, specialioji pedagogė metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla
Anotacija Priemonių kompleksas skirtas pradinio ugdymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo/si poreikių daiktavardžių galūnių rašybos mokymui. Parengta MS Excel programoje. Lango viršuje pateikta užduoties informacija: klausimas, ženklu nurodyta giminė, skaičius. Kairėje pusėje paveikslėlis, paimtas iš interneto. Dešinėje paveikslėlio pusėje reikia parašyti žodį. Parašius žodį, pereinama į kitą langelį, mokiniai pamato vertinimą. Tai juos motyvuoja pasitaisyti. Mokinys paprastai dirba prie to paties kompiuterio, turi savo užduočių aplanką. Prie tos pačios užduoties galima sugrįžti vėliau. Dirba individualiu tempu. Vienaskaitos žodžius rašo 1–2 klasėje, daugiskaitos – 3–4 klasėje.
Pavadinimas, nuoroda Daiktavardžių kaitymas
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas NM-15 Žanras Metodinė medžiaga Excel
Metai 2020 Autorius Angelė Kleinauskaitė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla
Pavadinimas, nuoroda Gerosios patirties sklaida logopedams, specialiesiems pedagogams.
Atsakyk į klausimus
Priesagos -uk, -iuk
Instrukcijos supratimas
Veiksmažodis+daiktavardis. Kaitymas
Matematikos užduotys 3 kl. Viktorina „Taip“ ar „Ne“. Įrašyk žodį
„Ką veikia?“ sakiniuose
„U -ū“ žodžiuose, patarlėse
„E – ė“ žodžiuose, patarlėse
Veiksmo žodis sakinyje
Rask daiktavardžius
Ką veiks? Ką veikė? Ką veikia?
Sodininkas
Geras sargas