PRADINIS UGDYMAS

Kodas PR-64 Žanras PDF dokumentas
Metai 2022 Autorius Alvadorija Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla – daugiafunkcis centras
Anotacija Su šia priemone teksto kūrimo procesas taps lengvesnis, įdomesnis ir kokybiškesnis. Mokiniai pasižymi, kuriuos žingsnelius jau įvykdė, pastebi, kuriuos punktus dar reikia įgyvendinti. Paruoštukas tinka 3–5 klasių mokiniams.
Pavadinimas, nuoroda Kūrybos žingsneliai
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas PR-63 Žanras PDF dokumentas
Metai 2022 Autorius Alvadorija Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla – daugiafunkcis centras
Anotacija Priemonė skirta būdvardžio įtvirtinimui. Žaidimas puikiai tinka 2-4 klasių mokiniams.
Pavadinimas, nuoroda Žaidimas „Būdvardžių sūkurys“
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas PR-62 Žanras PDF dokumentas
Metai 2022 Autorius Alvadorija Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla – daugiafunkcis centras
Anotacija Ši 2–3 klasių mokiniams skirta priemonė leis maksimaliai įtvirtinti daugybos žinias. Rašydami flomasteriu ant įlaminuoto lapo mokiniai susipažįsta su daugyba, aptaria, kaip daugybą galima pakeisti sudėtimi, mokosi sudaryti grupes. Palaipsniui akcentuojamas daugybos ir dalybos ryšys.
Pavadinimas, nuoroda Daugybos iššūkis
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas PR-61 Žanras PDF dokumentas
Metai 2022 Autorius Alvadorija Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla – daugiafunkcis centras
Anotacija Priemonė skirta vandens apytakos rato temai įtvirtinti (3–5 klasės). Iš pateiktų detalių sukonstruojamas vandens apytakos ratas.
Pavadinimas, nuoroda Vandens apytakos ratas
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas IP-21 Žanras Vaizdo įrašas; NOTEBOOK failas ,,Smart“ lentai
Metai 2022 Autorius Vilma Jurgutienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos r. Vydmantų gimnazija
Anotacija Interaktyvi pamoka, skirta mokytis raidžių ir garso F, f lietuvių kalbos pamokoje 1 klasėje. Atlikdami praktines užduotis, mokiniai  susipažins su raidėmis ir garsais F, f, mokysis  rašyti F, f  raides, surasti jų vietą žodyje, perskaityti naujus žodžius su F, f.
Pavadinimas, nuoroda Susipažinimas su garsais ir raidėmis F, f.
Nuoroda: priemonę pristatantis vaizdo įrašas; NOTEBOOK failas

 

Kodas PR-60 Žanras PDF failas
Metai 2022 Autorius Alvadorija Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla – daugiafunkcis centras
Anotacija Priemonė skirta sinonimų ir antonimų įtvirtinimui. Užduotys skirtos 4-5 klasėms.
Pavadinimas, nuoroda Sinonimai ar antonimai. Lietuvių kalba.
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas PR-59 Žanras PDF failas
Metai 2022 Autorius Alvadorija Keblytė, Daiva Sajauskienė, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla – daugiafunkcis centras
Anotacija Pamokos tikslas – susipažinti su laikrodžiu, jo tipais, išmokti nurodyti tikslų laiką. Pamokos planas skirtas 1 klasei.
Pavadinimas, nuoroda Laikrodis. Matematika.
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas PR-58 Žanras PDF failas
Metai 2022 Autorius Alvadorija Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras
Anotacija Pamokos tikslas – susipažinti su sveikos gyvensenos principais. Pamokos planas – konspektas skirtas 1–2 klasėms. Aktyvi ir įtraukianti pamoka garantuota!
Pavadinimas, nuoroda „Aš gyvenu sveikai“
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas PR-57 Žanras PDF failas
Metai 2022 Autorius Alvadorija Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras
Anotacija Pamokos tikslas – susipažinti su geometriniu kūnu – rutuliu. Taip pat mokiniai trumpai susipažįsta su Saulės sistema, planetomis. Pamokos planas – konspektas skirtas 1 klasei.
Pavadinimas, nuoroda „Rutulys“
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas NM-45 Žanras PDF dokumentai
Metai 2020 Autorius Nijolė Meškauskienė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Pavadinimas, nuoroda Lietuvių kalbos pamokos 2 kl. pagal vadovėlių seriją TAIP 
Matematikos pamokos 2 kl. pagal vadovėlių seriją TAIP
Dailės pamokos 2 kl. pagal vadovėlių seriją TAIP

 

Kodas NM-30 Žanras Video medžiaga
Metai 2020 Autorius Paulius Mikaločius
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Pavadinimas, nuoroda Stipriausi pasaulyje kiaušinių lukštai
Elektros grandinė su bulvėmis
Pasivaikščiojimas ant kiaušinių
Lava lempa
Lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo viktorinos 1–4 kl.www.kahoot.com  (paieškoje reikia įvesti PAUMIK) 
Lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo užduotys 1–4 kl. www.quizalize.com (paieškoje reikia įvesti Paulius Mikaločius)